CENNIK

CENNIK

EPI-MED

konsultacja neurologiczna pierwszorazowa

220 zł

konsultacja neurologiczna kontrolna

180 zł

badanie EEG

200 zł

badanie wideo EEG po deprywacji snu

300 zł

badanie EEG + konsultacja pierwszorazowa

350 zł

badanie wideo EEG + konsultacja kontrolna

300 zł